• bảo vệ bình dương
  • bảo vệ bình dươngbảo vệ bình dương
  • bảo vệ bình dương
  • bảo vệ bình dương
  • bảo vệ bình dương
  • bảo vệ bình dương

Tin tức

Tăng độ tuổi phục vụ của quân nhân chuyên nghiệp

Đó là nội dung chính trong dự án luật Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) và công nhân, viên chức quốc phòng được Bộ Quốc phòng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH)

Bộ Quốc phòng cho rằng, điều 47 luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản pháp luật hiện hành quy định “QNCN có thể phục vụ tại ngũ từng thời hạn hoặc dài hạn cho đến 50 tuổi” đến nay không còn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; cũng như không phù hợp với các văn bản pháp luật có liên quan như bộ luật Lao động, luật Sĩ quan QĐND VN, luật Bảo hiểm xã hội.

Dự án luật lần này đưa ra hạn tuổi phục vụ của QNCN và công nhân, viên chức quốc phòng (tùy thuộc cấp bậc quân hàm) như cấp úy: nam, nữ 50 tuổi; thiếu tá: nam, nữ 52 tuổi; trung tá: nam, nữ 54 tuổi; thượng tá: nam 56 tuổi, nữ 55 tuổi.

Chiều 23.9, UBTVQH nghe Đoàn giám sát báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược.

Tán thành với hệ thống giải pháp được Đoàn giám sát kiến nghị, một số ý kiến trong UBTVQH đề nghị báo cáo cần bổ sung thêm về lĩnh vực xã hội, trong đó cần nêu bật, đậm nét về những đặc thù của từng vùng. Nhiều ý kiến đề nghị cần lưu ý tới vấn đề về di dân tự do; tiếp tục có giải pháp nâng cao đời sống của bà con các dân tộc; đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế gắn với đặc điểm đời sống dân cư trên địa bàn, trong đó đặc biệt quan tâm tới lĩnh vực văn hóa; cần có biện pháp cụ thể để sử dụng hiệu quả nguồn cán bộ dân tộc tại chỗ...

Một số ý kiến đề nghị cần quan tâm xây dựng nông thôn mới trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Tây Bắc, Tây nguyên, Tây Nam bộ; đầu tư hơn nữa tới việc phát triển hạ tầng...
Anh Vũ – TTXVN

Bài viết khác