• bảo vệ bình dương
  • bảo vệ bình dươngbảo vệ bình dương
  • bảo vệ bình dương
  • bảo vệ bình dương
  • bảo vệ bình dương
  • bảo vệ bình dương

Dịch vụ bảo vệ

BẢO VỆ MỤC TIÊU

Triển khai bảo vệ Mục Tiêu tại hệ thống Trá sữa Hạ Long Tại TP HCM
Tùy theo đặc trưng riêng của mỗi hệ thống nhu cầu của khách hàng Công ty bảo vệ Hùng Vương sẽ triển khai lực lượng nhân viên để đảm bảo về an ninh tại mục tiêu.
1. Yêu cầu:
- Dựa trên đặc điểm vị trí và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của từng  mục tiêu mà có các yêu cầu riêng cụ thể cho lực lượng bảo vệ. Nhưng mục đích, yêu cầu chung của lực lượng bảo vệ Hùng Vương là đảm bảo an ninh, an toàn cho mọi hoạt động của Công ty cũng như giao dịch với khách hàng được thuận lợi dễ dàng, tất cả mọi hành vi lợi dụng gây rối mất trật tự, trộm cắp, phá hoại tài sản đều được phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời.  
- Áp dụng các giải pháp, biện pháp cần thiết và đúng luật pháp Việt Nam.
- Tất cả các nhân viên bảo vệ Hùng Vương trong khi làm nhiệm vụ đều phải lịch sự, nỗ lực, tăng cường quan sát và bao quát được tình hình. 
2. Nhiệm vụ:
Để đạt được yêu cầu bảo vệ trên thì nhiệm vụ cụ thể của bảo vệ Hùng Vương: 
- Ngăn chặn các hành vi xâm phạm trái phép gây mất trật tự, phá hoại trộm cắp tài sản hoặc đe dọa đến tính mạng của nhân viên, đang làm việc và sinh hoạt trong phạm vi khu vực bảo vệ.
- Kiểm tra, kiểm soát (nếu được phép) người, phương tiện, hàng hoá, vật dụng mang vào hoặc ra khỏi khu vực bảo vệ.
- Phòng chống và phát hiện kịp thời các hiện tượng cháy nổ để xử lý ngay đồng thời thông báo cho các cơ quan có chức năng phối hợp giải quyết kịp thời.
- Nhân viên bảo vệ 12/24 giờ/ngày theo yêu cầu của khách hàng, không được rời khỏi vị trí trừ khi đã có người thay thế.
- Ngăn chặn các hành động phạm pháp.
- Hỗ trợ hướng dẫn sắp xếp điều hành ,dựng xe, đỗ xe, và dắt xe cho khách hàng đúng nơi quy định.
 

Bài viết khác