• bảo vệ bình dương
  • bảo vệ bình dươngbảo vệ bình dương
  • bảo vệ bình dương
  • bảo vệ bình dương
  • bảo vệ bình dương
  • bảo vệ bình dương

Tin tức

Triển khai dự án Nhà Máy Năng Lượng Điện Mặt Trời

Công Ty Hùng Vương triển khai dự án Nhà Máy Năng Lượng Điện Mặt Trời tại Phan Thiết , Mũi Né Tỉnh Bình Thuận


Nhân viên bảo vệ thực hiện nhiệm vụ tại mục tiêu .


 

Bài viết khác