• bảo vệ bình dương
  • bảo vệ bình dươngbảo vệ bình dương
  • bảo vệ bình dương
  • bảo vệ bình dương
  • bảo vệ bình dương
  • bảo vệ bình dương

Sự kiện

Một vài hình ảnh hoạt động bảo vệ tại các mục tiêu

Một số hình ảnh của lực lượng bảo vệ Hùng Vương tại KCN Phúc Điền Hải Dương

Chào điều lệnh khi bàn giao ca


Khám xét cán bộ công nhân viên tan ca đêm ra về


Lực lượng bảo vệ kiểm tra xe trong quá trình xuất nhập hàng hóa tài sản của khách hàng

Bảo vệ tuần tra nhà máy

Bài viết khác