• bảo vệ bình dương
  • bảo vệ bình dươngbảo vệ bình dương
  • bảo vệ bình dương
  • bảo vệ bình dương
  • bảo vệ bình dương
  • bảo vệ bình dương

Sự kiện

Một vài hình ảnh hoạt động Chó Nghiệp Vụ Bảo Vệ Hùng Vương

Một vài hình ảnh về các chú Chó Nghiệp Vụ Bảo Vệ đang làm nhiệm vụ tại khu vực Đồng Nai

Huấn luyện chó Nghiệp Vụ tại khu vực Đồng Nai

hình 2


hình 3


hình 4


hình 5


hình 6


hình 7

Bài viết khác