• bảo vệ bình dương
  • bảo vệ bình dươngbảo vệ bình dương
  • bảo vệ bình dương
  • bảo vệ bình dương
  • bảo vệ bình dương
  • bảo vệ bình dương

Sự kiện

bảo vệ bình dương

Một vài hình ảnh hoạt động Chó Nghiệp Vụ Bảo Vệ Hùng Vương

Một vài hình ảnh về các chú Chó Nghiệp Vụ Bảo Vệ đang làm nhiệm vụ tại khu vực Đồng Nai

bảo vệ bình dương

Một vài hình ảnh hoạt động bảo vệ tại các mục tiêu

Một số hình ảnh của lực lượng bảo vệ Hùng Vương tại KCN Phúc Điền Hải Dương